NativeLib BAHASA MELAYU
Kamus Buku Frasa Kosa kata Ujian
Terjemahan Contoh Sinonim Antonim Gambar Pengucapan

Emergencies → Kecemasan: Buku frasa

help!
tolong!
be careful!
berhati-hati!
look out!
berjaga-jaga!
watch out!
berhati-hati!
please help me
tolong saya
call an ambulance!
panggil ambulans!
I need a doctor
Saya memerlukan doktor
there's been an accident
ada kemalangan
please hurry!
tolong cepat!
I've cut myself
Saya telah memotong diri saya
I've burnt myself
Saya telah membakar diri
are you OK?
Adakah awak ok?
is everyone OK?
adakah semua orang OK?
stop, thief!
berhenti, pencuri!
call the police!
panggil polis!
my wallet's been stolen
dompet saya dicuri
my purse has been stolen
beg tangan saya telah dicuri
my handbag's been stolen
beg tangan saya dicuri
my laptop's been stolen
komputer riba saya telah dicuri
my phone's been stolen
telefon bimbit saya dicuri
I'd like to report a theft
Saya ingin melaporkan kecurian
my car's been broken into
kereta saya dipecah masuk
I've been mugged
Saya telah dicabul
I've been attacked
Saya pernah diserang
fire!
api!
call the fire brigade!
panggil bomba!
can you smell burning?
bolehkah anda berbau?
there's a fire
ada api
the building's on fire
bangunan terbakar
I'm lost
Saya tersesat
we're lost
kita tersesat
I can't find my …
Saya tidak dapat menemui…
I can't find my keys
Saya tidak dapat menemui kunci saya
I can't find my passport
Saya tidak dapat mencari pasport saya
I can't find my mobile
Saya tidak dapat mencari telefon bimbit saya
I've lost my …
Saya telah kehilangan…
I've lost my wallet
Saya telah kehilangan dompet saya
I've lost my purse
Saya telah kehilangan beg tangan saya
I've lost my camera
Saya telah kehilangan kamera saya
I've locked myself out of my …
Saya telah mengurung diri daripada…
I've locked myself out of my car
Saya telah mengunci diri dari kereta saya
I've locked myself out of my room
Saya telah mengunci diri dari bilik saya
please leave me alone
tolong tinggalkan saya sendiri
go away!
pergi!