NativeLib BAHASA MELAYU
Kamus Buku Frasa Kosa kata Ujian
Terjemahan Contoh Sinonim Antonim Gambar Pengucapan

phrases_list: Terjemahan dalam Bahasa Inggeris, pengucapan, sinonim, antonim, gambar, contoh

Terjemahan: phrases_list dalam Bahasa Inggeris

Definisi dan terjemahan phrases_list di Wikipedia.org

Sinonim: phrases_list - [tidak dijumpai]

Juga, lihat sinonim untuk phrases_list di Wiktionary.org

Antonim: phrases_list - [tidak dijumpai]

Varian antonim untuk phrases_list di Wiktionary.org

Gambar: phrases_list - [tidak dijumpai]

Contoh: phrases_list