NativeLib BAHASA MELAYU
Kamus Buku Frasa Kosa kata Ujian
Terjemahan Contoh Sinonim Antonim Gambar Pengucapan

expressions_list: Terjemahan dalam Bahasa Inggeris, pengucapan, sinonim, antonim, gambar, contoh

Terjemahan: expressions_list dalam Bahasa Inggeris

Definisi dan terjemahan expressions_list di Wikipedia.org

Sinonim: expressions_list - [tidak dijumpai]

Juga, lihat sinonim untuk expressions_list di Wiktionary.org

Antonim: expressions_list - [tidak dijumpai]

Varian antonim untuk expressions_list di Wiktionary.org

Gambar: expressions_list - [tidak dijumpai]

Contoh: expressions_list