Kamus dalam talian NativeLib

Perkhidmatan untuk belajar kata dan frasa baru
INGGERIS
MELAYU

Penterjemah

Buku Frasa

Semua

Kosa kata

Semua

Ujian